AKBLOG-V3

Yumurtada "rekabet" soruşturması

Yumurtada "rekabet" soruşturması
6/02/2022

Yumurtada "rekabet" soruşturmasıYUMBİR ve üye 12 birlik ile 29 yumurta üreticisi hakkında "rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadıklarının tespiti" için soruşturma açıldı. (Foto: Depo Photos)

Yumurta üreticilerine "rekabet" soruşturması


Rekabet Kurulu, yumurta üreticileri hakkında "rekabeti sınırlayıcı anlaşma" konusunda soruşturma açtı. 

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve üye 12 birlik ile toplam 29 yumurta üreticisi şirket hakkında "rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla" soruşturma başlattı.  

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi "Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" başlığı altında düzenlemeler getiriyor. 

Düzenlemede, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" hükmü yer alıyor. 

Maddede, bu durumlar şöyle sıralanıyor:

"-Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

-Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

-Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

-Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

-Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

-Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi."

Kanuna göre, "Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder."

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

İhlalin tespiti halinde para cezası


Bu hükümlerin hükümlerin ihlali halinde idari para cezası öngörülüyor. 

Kanunun 16. maddesinde, "Ceza teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 10'una kadar idarî para cezası verilir" hükmü yer alıyor. 


--------------------------------------------------------------------
Haberin Merkezi
Sponsor: Ak Blog NET
Bu makaleyi paylaş :
Online Haber
Online Haber

2007-2022 SEO Danışmanlık
Bilişim dünyasında 2007 yılından itibaren aktif olarak çalışmalarımızı haber sektörü üzerinde yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
Sponsor: Son Dakika Haber | | Hukuk Danışmanlık Hizmetleri | İstanbul İnşaat |

KİM NE DEMİŞ? YORUMLARA BAKALIM.

YORUM EKLEMEK İÇİN TIKLA. 1 yorum:

Emojin (smiley) eklemek istiyorsanız tıklayın.

Emojin Ekle

  1. Düzenlemede, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" hükmü yer alıyor.

    YanıtlaSil
36588959260565934