AKBLOG-V3

Ayet-el Kürsi Okunuşu Anlamı Fazileti

Ayet-el Kürsi Okunuşu Anlamı Fazileti
6/03/2021

Ayet-el Kürsi Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı Fazileti Allah'ın sıfatları, isimleri ve anlamları nelerdir?

Kuran-ı Kerim'de Bakara suresi'nin 255. ayeti Ayet-el Kürsi’de geçen Allah'ın sıfatları, isimleri ve anlamları merak ediliyor. Ayet-el kürsi'nin bulunduğu Bakara suresi için “Sure–i bakara” ifadesi de kullanılmakla birlikte toplamda 286 ayeti kerimeden oluşmaktadır ve Medine’de indirilmiştir. Bakara suresi Kuran-ı kerim'deki en uzun suredir. İşte Ayet-el kürsi'de geçen Allah'ın isimleri ve anlamları.

Ayetel Kürsi içerisinde Allah'ın sıfatları ve isimleri zikredilmektedir. Ayetel Kürsi içerisinde Allah'ın (C.C.) hangi sıfatlarından ve isimlerinden bahsediliyor sizler için bir araya getirdik. Ayet-el Kürsi Kuran-ı Kerim’de Bakara Suresi’nde geçmektedir. Ayetel Kürsi başlı başına bir sure değil, ayettir. Ayetin birçok fazileti vardır ve Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Koruyucu özelliklere sahip olan ayet-i kerime, namazlardan sonra tesbihattan önce okunur. İşte bu mübarek ayetin içinde geçen Allah’ın isimleri, sıfatları ve anlamlarına dair detaylar..

Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duasının faziletleri neler?

AYETEL KÜRSİ’DE GEÇEN ALLAH’IN SIFATLARI VE ANLAMLARI 

Muhalefetül lil Havadis: Zati sıfatıdır. Anlamı, Allah (c.c) yaratılmışlardan farklıdır.
İlim: Subuti sıfattır. Allah’u Teala’nın her şeyi bilmesi, bilgisinin her şeye yetmesidir.
Basar: Subuti sıfattır. Allah’ın yaşanan her şeyi gördüğüdür. Yüce Allah’ın görmesi için herhangi bir uzva ihtiyaç duymaz.
El-Hayy: Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten anlamına gelir.
El-Kayyum: Gökleri ve yeri her şeyi tutan anlamına gelir.
El- Aliyy: Pek Yüce, pek yüksek anlamına gelir.
El- Azim: Çok azametli olan anlamına gelir.

AYET-EL KÜRSİ'NİN FAZİLETİ (MANEVÎ MUHAFAZA VESİLESİ OLDUĞUNA DAİR HADÎS-İ ŞERÎFLER)

Nakledeceğimiz hadîs-i şerîflerin ortak manası: “Kim ki Âyetü’l-Kürsî’yi günün evvelinde veya gecenin evvelinde okursa o onu korur” şeklindedir.

“Kim ki sabahladığı zaman ‘Hâ Mîm’ (el-Mü’min) Sûresi’nin üçüncü (dönüş Allah’ındır) âyetine kadar ve Âyetü’l-Kürsî’yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

“İçinde bu ayetin okunduğu evi, şeytanlar otuz gün terk ederler. O eve kırk gece erkek ve kadın hiçbir sihirbaz ya da büyücü giremez.” (el-Keşşaf Tefsiri)

“Kim uyuyacağı esnada Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir (görevlendirir).” (Durrü’l-Mensûr)

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) Peygamber Efendimiz’den (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle rivayet etmiştir: “Bakara Sûresinde Kur’ân âyetlerinin efendisi vardır. İçinde şeytan olan bir evde okunduğunda şeytan oradan çıkar. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara Sûresidir. Onda Kur’an âyetlerinin efendisi vardır ki o da Âyet el-Kürsî’dir.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/457)

İmam Nesefî (Rahimehullâh) Hazretleri Âyetü’l-Kürsî’nin bu derece fazîletli oluşunu şu şekilde açıklamıştır: “Çünkü bu ayet tevhid esasını, Allah’ın (Celle Celâluhû) birliğini, azametini ve temcidini (ululuğunu) ele almaktadır. O’nun yüce sıfatlarından, niteliklerinden söz etmektedir. Çünkü Aziz ve yüce Rab olan Allah’ı (Celle Celâluhû) anmaktan daha üstün bir şey olamaz. Dolayısıyla Allah’ı (Celle Celâluhû) zikretme, anma mahiyetinde olan bir şey elbette diğer şeyleri anmaktan daha değerli ve faziletlidir. Böylece anlaşılıyor ki, ilimler içerisinde en değerli ve en önemli olan ilim “tevhid” ile ilgili olan ilimdir.” (Suyûtî, 2/56)

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her farz namaz sonunda Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kişi, diğer namaza kadar Allah’ın koruması altında olur.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 2/148)

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz şöyle buyurmuştur: “Adamın biri Rasûlullâh’a (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gelip evindeki malının eksilip bereketsiz olduğunu söyleyince, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Âyetü’l-Kürsî’yi neden okumazsın? O hangi yemek ve katığa okunursa Yüce Allah mutlaka o yemeği ve katığı bereketli kılıp çoğaltır’ buyurdu.” (Suyûtî, 2/56)

İbni Mes‘ûd’un (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisinden tavsiye isteyen birisine şöyle buyurmuştur: “Âyetü’l-Kürsî’yi oku. O, seni, çocuklarını ve evini korur. Hatta evinin etrafındaki evleri bile korur.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458)

İbni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Âyetü’l-Kürsî’nin faziletini şöyle ifade etmiştir: “Allah (Celle Celâluhû) Bakara Sûresi’nden daha değerli bir şey yaratmadı. Bu sûrede en değerli ayet Âyetü’l-Kürsî’dir.”

Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerîfinde Âyetü’l-Kürsî’nin sıkıntıları kaldıracağı hakikatini şöyle ifade buyurmuştur: “Kim sıkıntılı anında Âyetü’l-Kürsî’yi ve Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa Yüce Allah o kişiye yardımcı olur.”
Sahâbe-i Kirâm’ın büyüklerinden Abdurrahman ibni Avf, evine girdiği zaman âyetü’l-kürsî okumaya devam etmiştir. Hazreti Hasan’ın da: “Hangi ameli daha üstün görüyorsun” diye sorulduğunda: “Kur’ân okumayı, Kur’ân’dan da âyetü’l-kürsî okumayı en üstün amel görüyorum” dediği rivâyet edilmiştir

NAMAZIN ARDINDAN AYETEL KURSİ'Yİ OKURSANIZ...

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Namazın ardından Ayetel Kürsi'yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır." buyurarak bu ayeti okumamızı tavsiye buyurmuştur.

Ayetel Kürsi namazlarda okunduğu gibi, namazdan sonra tesbihden önce de okunabilir.

Ayetel Kürsi duası olarak adlandırılan bu ayeti devamlı olarak okuyan kişi işinde ve yaşantısında sıkıntı çekmez ve her türlü şeyden kararlı olur.

Evinden çıkarken "Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teala, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel Kürsi okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler." Bu durum evine selametle dönünceye kadar devam eder.

Her kim, dara düştüğünde, sıkıntı ve bunalıma girdiğinde Ayetel Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına yetişir.

AYETEL KURSİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.  O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
Ayet-el Kürsi Türkçe Arapça Okunuşu Anlamı Fazileti Allah'ın sıfatları, isimleri ve anlamları neler
--------------------------------------------------------------------

Bu makaleyi paylaş :
AK SEO

KİM NE DEMİŞ? YORUMLARA BAKALIM.

YORUM EKLEMEK İÇİN TIKLA. 5 yorum:

Emojin (smiley) eklemek istiyorsanız tıklayın.

Emojin Ekle

 1. Evinden çıkarken "Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teala, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel Kürsi okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler." Bu durum evine selametle dönünceye kadar devam eder.

  YanıtlaSil
 2. Ayetel Kürsi duası olarak adlandırılan bu ayeti devamlı olarak okuyan kişi işinde ve yaşantısında sıkıntı çekmez ve her türlü şeyden kararlı olur.

  YanıtlaSil
 3. AYETEL KURSİ TÜRKÇE ANLAMI
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

  YanıtlaSil
 4. Her kim, dara düştüğünde, sıkıntı ve bunalıma girdiğinde Ayetel Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına yetişir.

  YanıtlaSil

 5. Evinden çıkarken "Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teala, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel Kürsi okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler." Bu durum evine selametle dönünceye kadar devam eder.

  YanıtlaSil
36588959260565934